آثار جامد دستی مک

دانلود نرم افزار حذف کننده - پی سی دانلودهمچنین به کاربر امکان می دهد که به صورت دستی فایل های باقی مانده ی نرم افزار ها را . با حذف برنامه ها از طریق نرم افزار Revo Uninstaller Pro می توانید آثار آن ها را به.آثار جامد دستی مک,خلاقیت در طراحی وان سنگی - زومیت11 ژوئن 2016 . این وان زیبا به صورت دستی از یک قطعه سنگ ماسه‌ای تراشیده شده و همین امر آن را به اثری خاص و منحصر به فرد تبدیل کرده است. خلاقیت در طراحی وان.Journal Archive - Articlesاثر مکمل یاری ویتامین های D، C و E بر نتایج تست های اسپیرومتری و .. و تزریق با تهویه دستی دربیمارستان بعثت سنندج طی سالهای 1391 تا 1392 .. جستجوی آنتی ژن پلی ساکاریدی استر پتوکک گروه آ در مایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت .. تراشه بوسیله لارینگوسکوپ مکینتاش استاندارد در مقایسه با لارینگوسکوپ.

طلب الإقتباس

تعليقات

راهنماي كشت چغندرقند - قند اصفهان

در موارد متعدد، بر اثر عواملي مانند استفاده نادرست از علف کش هاي مناسب و يا عدم وجين . روش مختلف شامل سمپاشي مزارع، استفاده از کولتيواتور و وجين دستي به صورت.

آموزش حذف کامل نرم افزار از کامپیوتر - سرزمین دانلود

لینوکس · مکینتاش · فشرده سازی · ابزار سخت افزار · فرهنگ لغت و دیکشنری ... برای حذف آن وجود ندارد جز اینکه خودتان به صورت دستی فایل های آن برنامه را پاک کنید.

کرم گوری و صابون گوری, صاف کننده پوست و ضد چروک | خرید کرم و .

جهت اثر بخشی این پکیج هر شب قبل از خواب پوست خود را با پکیج گوری شسته و . با کرم و صابون گوری از لکه ها و کک و مک های پوستتان راحت شده و پوستی لطیف و.

DeepOnion ( پیاز ) - revexit - بررسی ارز رمزنگاری مورد علاقه, مبادلات .

16 سپتامبر 2017 . هنگامی که یک تیم توسعه تمدن جامد حل یک مشکل بسیار جدی وجود دارد, .. جامعه خوشحال از DeepOnion انجمن می توانید پشتکار و صادق آثار .. دستی دسامبر 22, 2017 در 1:09 PM. 5 .. بیت کوین مک فلای- ژانویه 13, 2018 در 2:28 PM.

آرشیو موضوعات - چمدان

صنایع دستی . مک دونالد صدها نفر را در آمریکا راهی بیمارستان کرد | مک دونالد فعلا تعطیل شد . کشف قدیمی‌ترین پنیر دنیا │ تولید محصول لبنی جامد باستانی از شیر گاو و بز. شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷. 0. کشک بیرجندی در فهرست آثار ملی ثبت شد.

آثار جامد دستی مک,

GIS ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻫﺎي ﻓﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕ

ﻣﺤـﻞ ﻛﻨـﻮﻧﻲ دﻓـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻜﻤﻴـﻞ. ﻇﺮﻓﻴﺖ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و. آﺛﺎر. و آﻟﻮدﮔﻲ .. ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺷﻬﺮ رم. ،. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. و دﻓﻦ ﻣﻮاد زا. ﻳ. ﺪ ﺟﺎﻣﺪ. را اراﺋﻪ. داده اﺳﺖ ... ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺳـﺎز و روش ﺳـﻨﺘﻲ و دﺳـﺘﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ. ﻫـﺎي ... ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ارزش اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﻲ دﻓـﻦ زﺑﺎﻟـﻪ و. ﻣﻜ. ﺎن. ﻳﺎﺑﻲ اﺻﻮﻟﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺘﻪ. و ﺗﻮﺳﻌ.

آثار جامد دستی مک,

اصل مقاله (491 K) - مدیریت مخاطرات محیطی - دانشگاه تهران

18 ژوئن 2017 . از مخاطرات اجتماعی که در اثر این تأخیرها گریبان گیر جامعه . داوینچی، فیبوناچی، فون نویمان، مک کلوک، والتر پیتز، جورج بول، جان مک کارتی، . روال است که از کاربر خواسته می شود درصد تکمیل هریک از فعالیت ها را به صورت دستی به . در انتقال حرارت به روش هدایت حرارتی، واسطه انتقال حرارت، ساکن است (جامدات).

فهرست آثار ملی ایران مجموعه‌ای از آثار تاریخی ایران است که به

9 مارس 2015 . فهرست آثار ملی ایران مجموعه‌ای از آثار تاریخی ایران است که به مستوجب قانون ... از افراد مشهور این سرزمین می‌توان کوچیز، جرانیمو، استیو روچ، و سناتور جان مک .. و حکومت بر عهده رئیس‌جمهور است حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان از سال ۲۰۱۱ .. و الکترونیکی و سازه‌های مهم دستی و سنتی ایران عبارت‌اند از فرش و قالی،.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ - دفتر محيط زيست، ايمني .

2 مارس 2010 . اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و .. آوري اﻃﻼﻋﺎت در. ﻣﻜ. Ĥﻧﻬﺎ. ي. ﺧﺎص و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . دروا. ﻗﻊ. ﭘﺎﻳﺶ. ﻛﻴﻔﻲ آب .. ﺟﺎﻣﺪ، ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از دﻓﻊ و ﺗﺠﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﺑﺎﻟﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . 3 -1-4 - .. دﺳﺘﻲ. (Hand Corer). ، ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﻲ. (Vibracorer). و ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮﻫ. ﺎي ﺟﻌﺒﻪ. اي.

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان • (Zea mays L.) اي ﻪـ داﻧ ﺮد ذرت ﻜـ ﻠـ ﺰ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺣﺬف ﺑﺮگ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ذرت داﻧﻪ. اي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ .. ﻣﻜ. . ﻳﺰ. ﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ ﺑ. ﻴ. ﺶ. ﻳﺗﺮ. ﻦ و ﻛﻢ. -. ﻳﺗﺮ. ﻦ ﺻﻔﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧـﻪ در ﺣـﻮزه، ﺗﻌـﺪاد .. Municipal Solid waste compost in irrigated cotton .. ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ روش دﺳـﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ.

آثار جامد دستی مک,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . آﻧـﺪزﯾﺖ. ﺑﺎزاﻟـﺖ و واﺣـﺪﻫﺎي. آﻧﺪزﯾﺖ. ﭘﻮرﻓﯿﺮي و رﯾﻮداﺳﯿﺖ اﺳﺖ. در. اﺛﺮ. ﺣﺮﮐـﺎت. زﻣـ. ﻦﯿ. ﺳـﺎﺧﺘ. ﯽ. اواﺧﺮ. ﯿاﻟ. ﮕﻮﺳﻦ .. ﻣﯿﺎﻧﺒﺎرﻫﺎي دو ﻓﺎزي ﻣﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺎر در ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻮارﺗﺰ. -. ﺳـﻮﻟﻔﯿﺪ،. ﺑـﯿﻦ .. ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﺳـﺘﯽ ﻗﺎﺑـﻞ. ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .. و ﺳﺎن و ﻣﮏ دوﻧـﻮف. [. 12. ].

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ و روﻏﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در دﻣﺎﻫﺎي زﯾﺎد ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻧﻤﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ... راﮐﺘﻮر ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ راﮐﺘﻮر اوﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا و ﺑﺨﺎر آب در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﮏ ﺗﻮﻟﯿـﺪ. ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ اﺣﯿﺎ .. ﺷﺪه،. و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ .. ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ يرﺎﻤﯿﺑ لﺎﻤﺘﺣا و هﺪﺷ ﻢﮐ ﺮﺴﮐ ترﻮﺻ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ. ﺪﺑﺎﯾ . ﯽﻣ ﺮﯾز ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ.

رهنمود سرمایه گذاران

ﳐﱰع ﻳﺎ ﻣﮑﺘﺸﻒ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ اﺛﺮ ﺧﻮﻳﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ از. ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .. ﻓﻴﺲ ﺟﻮاز: ﻣﺒﻠﻎ. 100,000. اﻓﻐﺎﻧﯽ. (. اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﺣﮑﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺸﺒﺜﺎت ﳐﺘﻠﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﮑ. ﻠﻒ.

تكميل كاري قطعات فلزي - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ابعاد مدل نسبت به قطعه نهايي به دليل وجود انقباض مذاب و جامد و در نظر گرفتن .. ماشين كاری هستند و همچنين به منظور حذف مک ها، حفره ها و ناخالصی های سطحی بايد اغلب قطعات ... اغلب فلزات و آلياژها در اثر افزايش دما دچار انبساط و افزايش حجم می شوند و با .. شكل دهی دستی و ماشينی سالم، مانند: انواع سوهان ها، چوب سای ها به همراه اره، رنده و.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ - دفتر محيط زيست، ايمني .

2 مارس 2010 . اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و .. آوري اﻃﻼﻋﺎت در. ﻣﻜ. Ĥﻧﻬﺎ. ي. ﺧﺎص و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . دروا. ﻗﻊ. ﭘﺎﻳﺶ. ﻛﻴﻔﻲ آب .. ﺟﺎﻣﺪ، ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺨﺰن ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از دﻓﻊ و ﺗﺠﻤﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﺑﺎﻟﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . 3 -1-4 - .. دﺳﺘﻲ. (Hand Corer). ، ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﻲ. (Vibracorer). و ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮﻫ. ﺎي ﺟﻌﺒﻪ. اي.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺧﻞ و. ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯ ... ﻨﯽ و ﺩﺳﺘﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ. 1±. 30. 1 ﯾﺎ. ±. 40. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ و ﻃﻮﻝ و ﻋﺮﺽ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺟﺮﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺒﻪ ﺁﺟﺮﻫﺎ .. ﺩﺭ ﺍﺛﺮ. ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻗﻄﺮﺍﻥ ﺧﺎﻡ، ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ و ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﺪی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑ .. ﻥﺎﻤﯿﺳ ﻪﺑ ﺏﺁ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﺩﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﻦﺘﺑ ﯽﻟﺎﺧ یﺎﻀﻓ ﻥﺪﺷ ﻢﮐ ﺎﺑ ﻦﺘﺑ ﯽﺸﯾﺎﺳ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺎﯾ و یﺭﺎﺸﻓ. ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﻦﯿﻣﺄﺗ.

لیست کتاب های انتشارات مرکز تحقیقات صنایع لاستیک - شرکت .

اصول طراحی کارخانه, اپل ، جیمز مک گرگور، ۱۹۱۵ - Apple, James Mac Gregor , ۴ط۲الف/۱۷۸ ... پاسداشت غدیر ( وظایف ما با نگاهی به گذشته غدیر), حامد مهدوی ، محمدابراهیم ... ۸۱۳۸۶ت۸۶ت/۱۵۷۴/۵DSR, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و .. عصر تضاد و تناقض, هندی ، چارلز Handy, Charles B , ۵۶۱۳۷۵ع۹هـ/۵۸/۸HD, خدمات.

با این گیاهان به جنگ کک و مک صورت‌تان بروید - باشگاه خبرنگاران

20 مارس 2016 . برای درمان کک و مک دو راه وجود دارد: برای از بین بردن کک و مک مادرزادی درمان . وی افزود: مهمترین عاملی که باعث ایجاد کک و مک می‌شود کار کرد نامنظم کبد است که بر اثر وارد شدن . عوامل بروز آن برطرف شود، بنابر این باید روغن‌های صنعتی جامد و مایع از .. سندرومی که بداخلاقتان می‌کند/ خواص باورنکردنی گیاهی دم دستی که.

بررسی اثر ا- متیل سیکلو پروپن و نانو زئولیت‌های حاوی پرمنگنات .

16 جولای 2013 . در اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺐ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﯿﻠﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ دو رﻗﻢ ﺳﯿﺐ ... رﻓﺮاﮐﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﯽ. (. ﻣﺪل . اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ، ﺳﻔﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﮐـﻞ ﻣـﻮاد ﺟﺎﻣـﺪ ﻣﺤﻠـﻮل، ... ﺳﯿﺐ وارﯾﺘﻪ ﻣﮏ.

خلاقیت در طراحی وان سنگی - زومیت

11 ژوئن 2016 . این وان زیبا به صورت دستی از یک قطعه سنگ ماسه‌ای تراشیده شده و همین امر آن را به اثری خاص و منحصر به فرد تبدیل کرده است. خلاقیت در طراحی وان.

done (0.795s) fas pes کتیبه‌های - Ftp

وی تصریح کرد: «90 درصد از آثاری که در سینما تولید می‌شود را دوست ندارم و حاضر .. لذت بردن از وقت آزاد خود و یا افزایش بهره وری خود را با دستی سری VAIO Y، و .. برای نجات از یتیم خانه در ۱۶ سالگی با گریس مک کی که گارگر کارخانه بود، ازدواج کرد. .. کمترین برد آن هفت کیلومتر و سقف پروازش ۲۵ کیلومتر است و با سوخت جامد.

ﻣﺆﻟﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻠﻲ ﺩﺳﺖﻏﻴﺐ. - جشنواره نقد کتاب

ﺫﻫﻦ ﺧﻼﻕ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺩﺏ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﺑﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ‌ﻫﺎﻳﺶ .. ﻣﻚ ﻟﻴﺶ (ﺷﺎﻋﺮ) ﺭﺍ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ‌ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ. ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ .. ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﻄﺢ. ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻳـﻦ ﭘـﻨﺞ ﺟﺴـﻢ ﺟﺎﻣـﺪ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ .. ﺩﺳﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ﻫﺎﻱ ژﺭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‌ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺗﻔـﻨّﻦ‌.

نمایه موضوعی مقاله ها - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

مجله: نمایه - بهمن 1380 - شماره 119 ; ; نمایه موضوعی مقاله ها.

Pre:بازیابی fe203 خشک از خاکستر ذغال سنگ
Next:میناس فرآیند متمرکز ریو