انگلیسی چرخ مارپیچ 25 مدل حرفه ای

Dictionary of Manufacturing Engineering: English . - ResearchGateاده پارچه ای abrasive cloth. دستگاه سنگ. سمب. اده abrasive cut off machine . دایره گام. چرخ دنده addendum circle. تاج دندانه، سردندانه addendum of tooth .. مارپیچ ارشمیدس ... of Manufacturing Engineering English–Persian. ISBN: 978- 600-7063-16-3. 25 ... حرفه craft. استاد کار، کارگر ماهر craftsman. کارگر craftsman assistant.انگلیسی چرخ مارپیچ 25 مدل حرفه ای,انگلیسی چرخ مارپیچ 25 مدل حرفه ای,ترجمه فارسی و انگلیسی، معنی، مثال، عکس، و تلفظ go در دیکشنری .c) go and do something (also go do something American English) [not in past tenses] .. 'Don't even go there!' 25. STORY/DISCUSSION/SONG ETC [intransitive.ترجمه فارسی و انگلیسی، معنی، مثال، عکس، و تلفظ go در دیکشنری .c) go and do something (also go do something American English) [not in past tenses] .. 'Don't even go there!' 25. STORY/DISCUSSION/SONG ETC [intransitive.

طلب الإقتباس

تعليقات

English Persian best dictionary, Farsi Parsi translation - ترجمه .

Download English Persian best dictionary, Farsi Parsi translation - ترجمه, فارسی انگلیسی دیکشنری بهترین and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch.

معنی gear - دیکشنری آنلاین آبادیس

/ˈɡɪr/ تلفظ gear به انگلیسی . معنی: پوشش، دنده، چرخ دنده، افزار، ادوات، الات، مجموع چرخهای دندهدار، چرخ دندهدار، . خود را به آن منتقل می کند) چرخ دنده، (اتومبیل) دنده، بخشی از موتور که کار ویژه ای .. 25. They portaged their gear around the rapids. ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها دنده .. [ریاضیات] مارپیچ دو کاهشی، چرخ دنده های نوع هلیکال.

معنی gear - دیکشنری آنلاین آبادیس

/ˈɡɪr/ تلفظ gear به انگلیسی . معنی: پوشش، دنده، چرخ دنده، افزار، ادوات، الات، مجموع چرخهای دندهدار، چرخ دندهدار، . خود را به آن منتقل می کند) چرخ دنده، (اتومبیل) دنده، بخشی از موتور که کار ویژه ای .. 25. They portaged their gear around the rapids. ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها دنده .. [ریاضیات] مارپیچ دو کاهشی، چرخ دنده های نوع هلیکال.

معنی wheel - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی کلمه wheel. . /ˈwiːl/ تلفظ wheel به انگلیسی /wiːl/ .. 25. the motor turns the wheel. ترجمه . (چرخ بدون پره یا اسپک) چرخ صفحه ای، پهنه چرخ.

ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت استثنایی | شبکه مترجمین ایران

ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت نیتیو جهت ارائه به مراکز بین المللی، مشاهده . ژورنال ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی و حرفه‌ای ترجمه فارسی به انگلیسی.

English Persian best dictionary, Farsi Parsi translation - ترجمه .

Download English Persian best dictionary, Farsi Parsi translation - ترجمه, فارسی انگلیسی دیکشنری بهترین and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch.

انگلیسی چرخ مارپیچ 25 مدل حرفه ای,

ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت استثنایی | شبکه مترجمین ایران

ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت نیتیو جهت ارائه به مراکز بین المللی، مشاهده . ژورنال ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی و حرفه‌ای ترجمه فارسی به انگلیسی.

معنی wheel - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی کلمه wheel. . /ˈwiːl/ تلفظ wheel به انگلیسی /wiːl/ .. 25. the motor turns the wheel. ترجمه . (چرخ بدون پره یا اسپک) چرخ صفحه ای، پهنه چرخ.

Pre:بسط 1000 قیمت
Next:رایگان برنامه بچینگ پلانت