تقاضا اسید سیلیس آزمون

تقاضا اسید سیلیس آزمون,آزمایشگاه تعیین عیار طلا - قیمت زنده طلا،قیمت طلا،قیمت سکه - سایت زر(4قسمت اسيدکاري در اين قسمت با حل نمودن نقره در اسيد نيتريک طلا جدا مي شود. . يک نفر سفالگر با استفاده از مواد اوليه ( سيليس- کائولن- خاک نسوز ) تهيه مي شود.تقاضا اسید سیلیس آزمون,تقاضا اسید سیلیس آزمون,Journal Archive - Articlesمقایسه اثر محلول سالیسیلیک اسید 40 درصد و کرایوتراپی در درمان Extra Genital .. بررسی عوامل خطر همراه با نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع II ؛ براساس آزمون مدل .. بررسی انتشار سیلیس آزاد در هوای کارگاه های سنگ کوبی منطقه ازندریان همدان به .. بررسی دیدگاههای مردم شهر همدان در مورد روشهای مؤثر در کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر.بررسی کاربرد زغال ‌زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری‌زدایی آب .13 آگوست 2013 . ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﺏ ﺑـﺮﺍﻱ. ﺑﺨـﺶ ... ﻭ ﺑـﺎ ﺁﺯﻣـﻮﻥ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲ. ﺩﺍﺭ. (. LSD. ) ﺩﺭ ﺳﻄﺢ. ۵%. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷ. ﺪﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺯﻏﺎﻝ . ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣـﺎﻱ. ﮐﺮﺑﻦ. ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ. ﻫﺎﻱ. ﺍﺳﻴﺪﯼ. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ. ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﺰ ﻣﻲ .. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻭﺟـﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺕ ﺳـﻴﻠﻴﺲ ﺩﺭ. ﺷﻠﺘﻮﻙ ﺑﺮﻧﺞ.

طلب الإقتباس

تعليقات

سنگی - آسفالت ماستیک

،پلیمر ها و سیلیس مورد استفاده قرار گرفته است .با بعضی از .. پالستیکی و اسید . بر اساس مقدار تقاضا و نوع ترافیک. ... der Weppen binder drain down test.

155 V03dd - ستاد نانو

ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ 3 -2 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ .. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮﺭﻯ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ (ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ. ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺤﻰ) ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ .. ﺳﻴﻠﻴﺲ، ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺩﺭ . ﺧﺎﻟﺺ CoTiO3 ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻰ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ژﻝ ﺍﺳﺘﺌﺎﺭﻳﻚ ﺍﺳﻴﺪ.

برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۶ .pdf - دانشگاه علوم .

6 سپتامبر 2017 . شاغلین با عوامل شیمیایی زیان آور نظیر سیلیس، سرب و .. سایر .. ارزیابی دوره های آموزشی برگزارشده، مستندات پیش آزمون و پس. آزمون شرکت کنندگان .. آرد با اسید فولیک. 1 ... 4-3-11-2 . پژوهش های کاربردی و تقاضا محور در حوزه.

فناوری نانو وکاهش آلاینده‌های هوا - انسان و محیط زیست

تقاضا برای آب آشامیدنی سالم و هوای پاک امروزه در حال افزایش است که فناوری نانو میتواند .. این جاذب‌ها شامل کربن فعال، زئولیت، جاذب سیلیس، SWNTs و نانوسیلیکای مبتنی بر . توسط واکنش‌های جوی: مانند تشکیل دوده، اسید نیترو، ترکیبات پلی ‌آروماتیک و .. در یک آزمون، میکرو امولسیون قادر به تمیز کردن منسوجات از روغن شد.

مشخصات و ویژگی های مواد ترمیمی بتن - کلینیک بتن ایران

برخی روش های آزمون کاربرد ویژه برای مواد ترمیمی معین با کاربردهای ترمیمی ندارد، اما ... محلول های قلیایی (مواد با PH پایین تر از 7) نسبت به اسیدها به مواد پایه سیمانی، ... محیطی مورد تقاضا برای ارتقای بهبود ویژگی های بتن پلیمری استفاده می شود. ... به عنوان ملات و معمولا ماسه خشک شده سیلیسی با نسبت بندی 4/0 تا mm8/0 به.

پارافین | پارافین (شمع، جامد، خوراکی) | کیمیا تهران اسید

مورد استفاده در پزشکی قانونی : برای آزمون نیترات با استفاده از موم پارافین به . بزگترین تقاضا برای پارافین های نرمال ، تولید شوینده های فروپاشی پذیر به روش . روی پلاتین یا نیکل رانی بر روی پایه آلومین یا سیلیس – آلومین صورت می گیرد.

بررسی توان ذخیرة کربن در سه گونه Artemisia aucheri، Agropyron .

Bio-Remediation of Acid Mine Drainage in the Sarcheshmeh Porphyry .. Use of Surface Modified Silica gel factory Waste for Removal of 2,4-D . Using Miniature Cone Penetration Test (Mini-CPT) to determine engineering .. ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی مقدار تولید اقتصادی (EPQ) چند کالایی با تقاضای فازی تصادفی.

تقاضا اسید سیلیس آزمون,

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 . ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ. ﺯﻳﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ .. ﺳﻴﺪ ﻋﻄﺎءﺍ. ﻟﻪ ﺻﺪﺭ. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ. ﺧﺴﺮﻭ ﺑﺮﮔﻲ. ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ .. ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ. ) اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺑﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻌﻀﺎ. رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻮاد ﭘﻮدري ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب. آﻣﺪه ... ﺷﻮد، دوام ﺑﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮط آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﺑ. ﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دوام.

155 V03dd - ستاد نانو

ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ 3 -2 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ .. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮﺭﻯ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ (ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ. ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺤﻰ) ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ .. ﺳﻴﻠﻴﺲ، ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺩﺭ . ﺧﺎﻟﺺ CoTiO3 ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴﻤﻰ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ژﻝ ﺍﺳﺘﺌﺎﺭﻳﻚ ﺍﺳﻴﺪ.

آزمایشگاه تعیین عیار طلا - قیمت زنده طلا،قیمت طلا،قیمت سکه - سایت زر

(4قسمت اسيدکاري در اين قسمت با حل نمودن نقره در اسيد نيتريک طلا جدا مي شود. . يک نفر سفالگر با استفاده از مواد اوليه ( سيليس- کائولن- خاک نسوز ) تهيه مي شود.

تقاضا اسید سیلیس آزمون,

World Bank - Documents and Reports

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .. ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣ. ﻴﻚ،. ﭘﻴﺖ، ... ﺳﻄﺢ آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده و از درﺟﻪ.

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 . ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ. ﺯﻳﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ .. ﺳﻴﺪ ﻋﻄﺎءﺍ. ﻟﻪ ﺻﺪﺭ. ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ. ﺧﺴﺮﻭ ﺑﺮﮔﻲ. ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ .. ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ. ) اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺑﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻌﻀﺎ. رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻮاد ﭘﻮدري ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻪ. ﺣﺴﺎب. آﻣﺪه ... ﺷﻮد، دوام ﺑﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮط آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ﺑ. ﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دوام.

World Bank - Documents and Reports

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ در ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .. ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣ. ﻴﻚ،. ﭘﻴﺖ، ... ﺳﻄﺢ آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده و از درﺟﻪ.

نمونه سوالات كنكور كارداني به كارشناسي رشته عمران

ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﺗﺮاﮐم ﺑﯿﺸﱰى ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ... ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﳐﻠﻮط ﺳﯿﻠﯿﺲ و ﺧﺎک. رس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﲢ. ﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﳐﻠﻮط. ٩۵. ٪. ﺳﯿﻠﯿﺲ و .. ﮐﻪ در ﻣﺎﮔﻤﺎى اﺳﯿﺪى ﻣﻘﺪار درﺻﺪ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ ﺑـﯿﺶ از. ۶۵.

12005 K - نانومواد

اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻓﻦ. آوري . اﺳـﺎس ﻛﺎرﺑﺮدﺷـﺎن ﺑـﻪ اﻧـﻮاع وات، راﻛﺘﻴـﻮ، اﺳـﻴﺪي، .. ﻣﺎده ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ و آﻟﻮﻣﻴﻨـﺎ و اﻛﺴـﻴﺪﻫﺎي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ و. ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻛﻢ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮد . آزﻣﻮن.

پارافین | پارافین (شمع، جامد، خوراکی) | کیمیا تهران اسید

مورد استفاده در پزشکی قانونی : برای آزمون نیترات با استفاده از موم پارافین به . بزگترین تقاضا برای پارافین های نرمال ، تولید شوینده های فروپاشی پذیر به روش . روی پلاتین یا نیکل رانی بر روی پایه آلومین یا سیلیس – آلومین صورت می گیرد.

اعضای کمیته - کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی

درخواست تاسیس کمیته اخلاق · تقاضای بررسی طرح پژوهشی · اعتراض به رد طرح ... پایان‌نامه, مقایسه اثر زنیان (Trachyspermum ammi) با مفنامیک اسید بر ... پایان‌نامه, استخراج ارتباطات عملکردی مغز در طی آزمون حافظه کاری توسط سیگنال fNIRS, IR.IUMS. . طرح پژوهشی, بررسی نقش سیلیس آزاد در ایجاد آسیب DNA کارگران شاغل در.

Muzealnictwo - Index Copernicus

W prezentowanej pracy zastosowano test Microtox® do analizy toksyczności .. of Calcium Tartrate Tetrahydrate (CaC4H4O6.4H2O) Single Crystals in Silica Gel .. Vitamin C (L-ascorbic acid) is a micronutrient best known for its anti-scurvy .. کردن دندان باعث افزایش تقاضای عمومی نسبت به سفیدتر کردن دندان شده است.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۷ - ستاد توسعه فناوری نانو

پــس از طرح ايــن تقاضا هــا در کارگروه. صنعت و بازار .. اسـت کـه بـا تغییر لیگانـد از ترفتالیک اسـید بـه آمینوترفتالیک اسـید، . کــه از مواد نانومتری مانند ســیلیس کلوئیدی .. نتايج آزمون های مکانیکی و شیمیايی نشان داده است که ذرات سنتز شده.

η - ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ - ResearchGate

3 ژانويه 2017 . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻮﺟﻪ . ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺷﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ. ﺎي .. ﺳﻴﻠﻴﺲ، ارﺳﻨﻴﻚ و ﻛﺒﺎﻟﺖ اﺳﺖ .. و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﺎ .. اﻓﺰاﻳﺶ در ذﺧﻴﺮه ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻟﻘﺎءﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻣﺨـﺰن ﺑـﺮاي.

12005 K - نانومواد

اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻓﻦ. آوري . اﺳـﺎس ﻛﺎرﺑﺮدﺷـﺎن ﺑـﻪ اﻧـﻮاع وات، راﻛﺘﻴـﻮ، اﺳـﻴﺪي، .. ﻣﺎده ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ و آﻟﻮﻣﻴﻨـﺎ و اﻛﺴـﻴﺪﻫﺎي ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ و. ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻛﻢ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮد . آزﻣﻮن.

جهت مشاهده این شماره کلیک نمایید.

4 فوریه 2012 . اﮔﺰاﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ. ه در ﭘﻮدر. (. واﻛـﻨﺶ. ). 2 . ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن. DTA/TG. ﺗﺤﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ از. ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه. ﺷﻜﻞ. -2. آﻧﺎﻟﻴﺰ. FTIR. از ﭘﻮدر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺪه ... ﻣﺤﺮﻛﻪ اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻘﺎﺿﺎي روز اﻓﺰون ﺑـﺮاي. ﻻﻳﻪ .. ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ و ژﺋﻮﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﭘﺬﻳﺮي، اﻓﺰاﻳﺶ.

Pre:خرید دست دوم اوج 913
Next:جنوب سنگ فسفات آفریقایی