درخواست برای nimbahera در سیمان تعجب

تعجب = تفکر | خیابان های شهر پر بود از میله های صاف و مستقیم .2 روز پیش . شده بودند عین علامت تعجب هØ. . اگر دور این گودال ها را با سیمان بگیرند و تویش را رنگ بزنند و بالایش سقف بسازند، در شهر به آن استخر می گویند.درخواست برای nimbahera در سیمان تعجب,تعجب = تفکر | خیابان های شهر پر بود از میله های صاف و مستقیم .2 روز پیش . شده بودند عین علامت تعجب هØ. . اگر دور این گودال ها را با سیمان بگیرند و تویش را رنگ بزنند و بالایش سقف بسازند، در شهر به آن استخر می گویند.

طلب الإقتباس