مشخصات گچ spic

English Word Drawn From Other Languages | Nature - Scribd. confine. confinement. foreclose. raffinate. profile. multiflorous. trifoliolate. multifoliate. .. -spiciō -spic. speculatory. espousage. expectant. consequence. dispersal. .. account book. fitna (Persian)==lovable Gatch from Persian ( گچ Gach).مشخصات گچ spic,All words - BestDicSidelight, اط‌لاعات‌ ضمني‌ وفرعي‌، روشنايي‌ غير مستقيم‌. .. Secco, رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌. .. Spic And Span, (naps dna kcips) نو، كاملا تازه‌، تروتميز، اراسته‌.All words - BestDicSidelight, اط‌لاعات‌ ضمني‌ وفرعي‌، روشنايي‌ غير مستقيم‌. .. Secco, رنگ‌ كاري‌ روي‌ گچ‌ خشك‌. .. Spic And Span, (naps dna kcips) نو، كاملا تازه‌، تروتميز، اراسته‌.

طلب الإقتباس