mahoba تا سنگ

ویکیپیڈیا:ویکی منصوبہ تخلیق مضامین شہر/درخواست تخلیق/نوشتہ .. تا آن خونگ دونگ > en:Tạ An Khương Đông بدرخواست صارف:محمد شعیب .. ضلع > en:Mahoba district بدرخواست صارف:محمد شعیب · ماہوبا > en:Mahoba بدرخواست.mahoba تا سنگ,ارزیابی شاخص کیفیت آب (WQI) منابع آب . - فصلنامه سلامت محیط و کارﺷﺮﻗﯽ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ و. 24. درﺟﻪ و. 26. دﻗﯿﻘـﻪ. ﺗﺎ. 31. درﺟﻪ و. 57. دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﺰ ... ﯿــﺖ ﺳــﻨﮓ. ﻫــﺎي ﻣﻨﺒــﻊ ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﻮد. (. 3،24،25. ) . از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺪﯾﻢ و .. Kumari A, Zaidi J. Water quality index (WQI) of three historical lakes in Mahoba District.ویکیپیڈیا:ویکی منصوبہ تخلیق مضامین شہر/درخواست تخلیق/نوشتہ .. تا آن خونگ دونگ > en:Tạ An Khương Đông بدرخواست صارف:محمد شعیب .. ضلع > en:Mahoba district بدرخواست صارف:محمد شعیب · ماہوبا > en:Mahoba بدرخواست.

طلب الإقتباس