سازمان های ساسول برای instrumentleanerships

اخبار | : شرکت پلیمر آریا ساسولبا حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل و مدیریت بحران کشور از شرکت پلیمر . هجدهمین جلسه هماهنگی HSE مدیران عامل شرکت های همکار با شرکت پلیمر.سازمان های ساسول برای instrumentleanerships,اخبار | : شرکت پلیمر آریا ساسولپتروشیمی آریاساسول برنده تندیس طلای عمل به مسئولیت های اجتماعی شد . اعطای لوح و تندیس صنعت سبز به شرکت پلیمر آریا ساسول از سوی سازمان حفاظت محیط.تاریخچه | : شرکت پلیمر آریا ساسول - Arya PolymerArya Polymer در راستای سیاست‌های اقتصادی برنامه سوم و با توجه به اظهار علاقه . با خریداری سهام شریک خارجی به عنوان سهام‌دار جدید در زمره ذینفعان سازمان قرار گرفت. . اخذ انطباق کلیه محصولات پلیمری مطابق استاندارد و آئین نامه های اروپایی.

طلب الإقتباس