پانچ nitto میرد جاکارتا

Nitto Kohki HS11-1624 Portable Hydraulic PunchAccessories Included: Hoses Kit Assembly, Hose Cord Assembly, Spanner, Spanner 12, Sub Handle Assembly, Chip Guard Ass'y, Tool Box, 22mm Punch & Die.پانچ nitto میرد جاکارتا,پانچ nitto میرد جاکارتا,Tooling, Punch & Die Sets for Nitto Kohki™ MachinesNitto Kohki mag drills, C-frames & portable punches run smoothly & efficiently on replacement tooling, punches & dies from American Punch.Nitto Kohki HS11-1624 Portable Hydraulic PunchAccessories Included: Hoses Kit Assembly, Hose Cord Assembly, Spanner, Spanner 12, Sub Handle Assembly, Chip Guard Ass'y, Tool Box, 22mm Punch & Die.

طلب الإقتباس

تعليقات

پانچ nitto میرد جاکارتا,

Nitto Kohki: Handy Selfer E55-0619 Punch & Dies

For E55-0619 HANDY SELFER. FRACTIONAL - Inch Round Size. Size Diameter, Decimal Equivalent, Punch Part #, A-Die Part #, B-Die Part #, C-Die Part #.

آنلاین از جاکارتا / طلای ملایی پس گرفته شد/ نقره با ارزش برای امیر .

30 آگوست 2018 . ایران ورزشی آنلاین-آنلاین از جاکارتا / طلای ملایی پس گرفته شد/ نقره با ارزش برای امیر مرادی/ والیبال و بسکتبال در فینال : : روز دوازدهم بازی‌های.

Nitto Kohki: Handy Selfer E55-0619 Punch & Dies

For E55-0619 HANDY SELFER. FRACTIONAL - Inch Round Size. Size Diameter, Decimal Equivalent, Punch Part #, A-Die Part #, B-Die Part #, C-Die Part #.

پانچ nitto میرد جاکارتا,

آنلاین از جاکارتا / طلای ملایی پس گرفته شد/ نقره با ارزش برای امیر .

30 آگوست 2018 . ایران ورزشی آنلاین-آنلاین از جاکارتا / طلای ملایی پس گرفته شد/ نقره با ارزش برای امیر مرادی/ والیبال و بسکتبال در فینال : : روز دوازدهم بازی‌های.

Nitto Kohki - Punch & Dies for HA & HS Series

Fractional Sizes. Size Diameter. Decimal Equiv. Punch Part #. Die Part #. 5/16" .312. UHP0516-0. UHD0516-0. 3/8" .375. UHP0308-0. UHD0308-0. 7/16" .437.

پانچ nitto میرد جاکارتا,

Nitto Kohki - Punch & Dies for HA & HS Series

Fractional Sizes. Size Diameter. Decimal Equiv. Punch Part #. Die Part #. 5/16" .312. UHP0516-0. UHD0516-0. 3/8" .375. UHP0308-0. UHD0308-0. 7/16" .437.

Pre:طلا در سپرده تالک
Next:چقدر هزینه دال در آفریقای جنوبی