برنامه جعبه بند یا دریچه جاریشدن بازوکا

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان - معارف گیاهی - قائمیهبند و زنجیر, تسمه یا بند مخصوص محکم کردن, نوار, لولا, ارکستر, دسته ء موسیقی ... خیال, غرض, مفهوم, سگال, برنامه, طرح, نقشه, تدبیر, اندیشه, خیال, نقشه کشیدن, .. پنجره, روزنه, ویترین, دریچه, پنجره دار کردن. ... صندوق, یخدان, جعبه, تابوت, خزانه داری, قفسه سینه, تابوت. .. یکنوع سلا ح قابل حمل, بازوکا, ضد تانک.برنامه جعبه بند یا دریچه جاریشدن بازوکا,All words - BestDicb-57 (canberra), علوم نظامى : هواپيماى مخصوص حمل جنگ افزار اتمى و غير اتمى کانبرا . b-box, index registerکامپيوتر : ثبات شاخص .. backing pawl, ضامن پشتىعلوم مهندسى : ضامن پشت بند ... band street writer, کامپيوتر : يک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت .. barrel offtake regulator, عمران : دهانه ابگير با لوله دريچه دار.فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی جلد 1 - معارف گیاهی - قائمیهعنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی (جلد1)/ واحد تحقیقات مرکز ... برنامه نویسی مطلق. ... ناپیوسته ، منفصل، بی اتصال، بدون بند یا مفصل. .. and gate. دریچه و. .. ( بافندگی ) اهرم جعبه ماکو، الیاف پشم که بهم پیوسته ونخ پشم را تشکیل میدهد، ... خون آمدن از، خون جاری شدن از، خون گرفتن از، خون ریختن ، اخاذی کردن .

طلب الإقتباس

تعليقات

All words - BestDic

b-57 (canberra), علوم نظامى : هواپيماى مخصوص حمل جنگ افزار اتمى و غير اتمى کانبرا . b-box, index registerکامپيوتر : ثبات شاخص .. backing pawl, ضامن پشتىعلوم مهندسى : ضامن پشت بند ... band street writer, کامپيوتر : يک برنامه پردازش کلمه که توسط شرکت .. barrel offtake regulator, عمران : دهانه ابگير با لوله دريچه دار.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان - معارف گیاهی - قائمیه

بند و زنجیر, تسمه یا بند مخصوص محکم کردن, نوار, لولا, ارکستر, دسته ء موسیقی ... خیال, غرض, مفهوم, سگال, برنامه, طرح, نقشه, تدبیر, اندیشه, خیال, نقشه کشیدن, .. پنجره, روزنه, ویترین, دریچه, پنجره دار کردن. ... صندوق, یخدان, جعبه, تابوت, خزانه داری, قفسه سینه, تابوت. .. یکنوع سلا ح قابل حمل, بازوکا, ضد تانک.

Pre:سنگ شکن فکی سنگ زنی فلدسپات
Next:مزایای استفاده از کارخانه های سیمان