انگلیسی 2 اینچ ضردجرس

کتاب گویا زبان دوم دبیرستان همرا با تلفظ و ریدینگ ها - زبان انگلیسیزبان انگلیسی - کتاب گویا زبان دوم دبیرستان همرا با تلفظ و ریدینگ ها - تهیه و تنظیم: محمد علی شریف آبادی سالاری - زبان انگلیسی.انگلیسی 2 اینچ ضردجرس,مترادف و متضاد کلمات زبان دوم دبیرستان - زبان انگلیسیزبان انگلیسی - مترادف و متضاد کلمات زبان دوم دبیرستان - تهیه و تنظیم: محمد علی شریف آبادی سالاری - زبان انگلیسی.انگلیسی 2 اینچ ضردجرس,معنی inch - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی کلمه inch. . /ˈɪnt͡ʃ/ تلفظ inch به انگلیسی . آهسته رفتن، ذره ذره جلو رفتن، (سنجه ی درازا برابر با یک دوازدهم فوت یا 2/54 سانتی متر) اینچ (مخفف.

طلب الإقتباس