افزایش سنگ شکن سفر قایق rc

کاربرد لیزر هولمیوم در اورولوژیدرﻣﺎن ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري. ،. ﺑﺰرﮔﻲ ﺧﻮش. ﺧﻴﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت. ، ﺗﻨﮕﻲ. ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺐ، ﻣﺠﺮا. و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل . ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻟﻴـﺰر و. ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﺷﺪه اﺳﺖ .]2[ .. اﻳﻦ ﻟﻴـﺰر ﺑـﺮاي ﺟﺮاﺣـﻲ و اﻋﻤـﺎل اﻧـﺪوﻳﻮروﻟﻮژي ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﺑﺎ ﻟﻴﺰر و ﺑﺮش ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺮم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي.افزایش سنگ شکن سفر قایق rc,شکستن سنگ حالب از طریق مجرای ادرار (TUL) - آپارات14 فوریه 2014 . دکتر حسین کرمی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری شکستن سنگ حالب از طریق مجرای ادرار (TUL) توسط دکتر حسین کرمیبرای تعیین وقت و دیدن.لیزر سنگ شکن هولمیموم - شرکت تکفام سازان شفالیزر سنگ شکن هولمیوم نیز از این قاعده مستثنی نیست و پرتو نوری با ویژگی های مذکور را . مزیت امواج صوتی عدم نیاز به عمل جراحی و انجام سنگ شکنی از خارج بدن است و مزیت .. از طرفی افزایش توان دستگاه منجر به افزایش وزن، حجم و از همه مهمتر انرژی.

طلب الإقتباس

تعليقات

فیلم سنگ شکنی به روش اندوسکوپی یا tul توسط دکتر کرمی - آپارات

14 فوریه 2014 . دکتر حسین کرمی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری در روش TUL سنگهائی که در لوله حالب گیر میکنند سرپائی و به روش اندوسکوپی و بدون تیغ.

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طبیعت مشترک دریا صید بی‌رویه را به مشکلی درحال افزایش تبدیل کرده‌است. ... تحت تأثیر آن‌ها، ماسه و سنگ روی ساحل در کنار هم جمع می‌شوند. . به تدریج، یک سطح موج شکن در پایه تخته‌سنگ ایجاد می‌شود و این تأثیر ... انسان از زمان پیشاتاریخ در دریا سفر کرده‌است، بدین منظور در ابتدا از کلک، دوگوت، قایق رید و کانو استفاده می‌کرد.

Pre:کارخانه های تولید کاغذ بافت در آفریقای جنوبی
Next:برای فروش تایر پاره پاره کننده فلوریدا