تصاویری از سنگ آهک به عنوان یک ماده جاذب گوگرد استفاده

شبیه‌سازی استفاده از مواد جاذب مختلف برای کاهش غلظت گازی دی‌اکسید .کلسیم اکسید با 74٪ به عنوان کمترین بازده معرفی شده است. بالاتر بودن راندمان . جاذب را بر روی میزان جداسازی اکسیدهای گوگرد در یک مدل آزمایشگاهی. فرآیند نیمه خشک .. واکنش کلی سنگ آهک و گاز دی اکسید گوگرد در فرآیند خشک به. صورت معادله.تصاویری از سنگ آهک به عنوان یک ماده جاذب گوگرد استفاده,ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ - مجله آب و فاضلاب11 جولای 2012 . ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ . ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﭼﺎﻩ ﺟـﺎﺫﺏ،. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ . ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻫﮏ/ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮏ، ﻧﻤـﮏ. ﻫـﺎﻱ .. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻳﮏ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫـﺎﻱ ... ﺗﺼـﺎﻭﻳﺮﻱ ﺍﺯ.344 K - پژوهش نفتﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﺩﻯ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮﺩ، ﺍﺳﻜﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ، ﻓﺴﻔﺎﺕ. ﺳﺪﻳﻢ، ﺟﺬﺏ، ﮔﺎﺯﺩﻭﺩﻛﺶ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ SO2 ﮔﺎﺯ. ﮔﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ . ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﺎﺯ. ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ، . ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﺫﺏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﺣﻼﻝ (ﻣﺤﻠﻮﻝSO2. ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺕ . ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ، ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻭ. ﺩﻭﻟﻮﻣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ . ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

طلب الإقتباس

تعليقات

آهک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر سنگ آهک بیش از ۹۰٪ وزنش کربنات کلسیم داشته باشد، آهکی که از آن پخته شود آهک . در عین حال آهک به عنوان یک تنظیم‌کننده اسیدی یا بازی بودن مواد مورد استفاده قرار . گوگرد از اگزوز در فرایندی معروف به گوگرد زدایی گاز دودکش استفاده می‌شود.

زمین شناسی نفت - مباحث تخصصی زمین شناسی - BLOGFA

نفت های پارافینی عموما سبک هستند و گوگرد آن هاکم است ونفت های بالغی محسوب می شوند. . درسطح زمین به وسیله ی قراردادن نمونه دریک تنگ استوانه ای با استفاده از یک .. به عنوان مثال به ازای هر کیلومتر افزایش عمق برای سنگ آهک 13، گرانیت 15، .. NGL از گازطبيعي استخراج و سپس ماده جاذب طی فرایند دوم قابلیت استفاده مجدد.

سینا تولید - آهک | سود پرک | سود مایع

در صنایع شیمیایی از آهک استفاده شده و در صنایع متالورژی و تولید فلزات .. معادن کربنات کلسیم دارای سنگ های حاوی درصد های مختلف کلسیم هستند. ... نانو کربنات کلسیم در عکاسی برای ایجاد خواص پولاریزه ، کنتراست و کاهش نویز تصاویر ماثر است. - به ... بنتونیت خاک رس در کشاورزی به عنوان یک ماده سوپر جاذب آب عمل می کند.

خاک های ایران - نکته ها از شیمی حاصلخیزی

نکته 45 : ازت، گوگرد، منیزیم و کلسیم از طریق جریان توده ای در گیاه جذب می شوند و . مشخصی از سنگ آهک خنثی می شود و بر اساس کربنات کلسیم معادل (CCE) بیان می گردد. .. نکته 93 : بخشی از فسفر که جذب سطحی خاک می شود را به عنوان فسفر لبیل .. نکته 149 : ماده سمی بیورت در کود اوره برای استفاده در خاک نباید از یک الی دو.

ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ - مجله آب و فاضلاب

11 جولای 2012 . ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ . ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﭼﺎﻩ ﺟـﺎﺫﺏ،. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ . ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻫﮏ/ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮏ، ﻧﻤـﮏ. ﻫـﺎﻱ .. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﻳﮏ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫـﺎﻱ ... ﺗﺼـﺎﻭﻳﺮﻱ ﺍﺯ.

شناخت و خواص مواد

آهن به عنوان یک فلز صنعتي در گروه عناصر واســطه قرار دارد. گروه هاي . فلزات در صنعت به ندرت به. صورت خالص اســتفاده مي شــوند و براي بهبود خواص آنهــا، معموالً عناصر .. سنگ آهک به عنوان مواد گدازآور، در کوره به جریان ذوب کمک و جداکردن. ناخالصي ها از فلز .. از منیزیم به عنــوان یک ماده گوگرد گیر و جاذب اکســیژن در. ریخته گری.

پودر بنتونایت - Sormak Mining Company

این ماده ترکیبی از چندین کانی معدنی مختلف است. . بنتونیت سدیمی (سدیک) : ناخالصی قالب آن عنصر سدیم بوده و جاذب رطوبت است و در اثر . دوغاب بنونیت در چاه ارت به عنوان یک مادهٔ کم‌مقاومت استفاده می‌شود که الکترود زمین در آن . برای این منظور بنتونایت را به صورت مرطوب با کنستانتره سنگ آهن مخلوط کرده و از . تصاویر مرتبط.

فروش کود معدنی یا زئولیت با کیفیت برای کشاورزی - زعیم

کود معدنی یا به عبارتی همان زئولیت (Zeolite) که یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در صنایع یه عنوان جاذب سطحی است. . مانند پتاسیم، کلسیم، سدیم، آلومنیوم، منیزیم، سیلسیوم، فسفر، گوگرد، مس، آهن، منگنز، و… . عبارتند از سدیم نیترات –فسفات معدنی-سنگ آهک . آرشیو تصاویر.

تصاویری از سنگ آهک به عنوان یک ماده جاذب گوگرد استفاده,

در اين شماره مي خوانيد - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

گفت: در بخش زغال سنگ به عنوان پشتوانه تولید فوالد. به روش کوره بلند .. کیفیـت بـاال و گسـترش تکنولـوژی نـورد به عنـوان یک موضـوع اصلی و اساسـی. بـرای محققان، .. سراسـر جهان از آهک یا سـنگ آهک برای حذف گاز دی اکسـید گوگرد اسـتفاده می کنند. . پاششـی هدایت می شـود کـه در آن بـرج، دوغاب آبکی از مـاده جاذب. در جریـان گاز.

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران - همایش های ایران

مقایسه تاثیر باکتری های حل کننده فسفات، ماده آلی و سوپرفسفات تریپل در عملکرد . اثر برخی کودهای آلی بر فعالیت یک نوع کرم خاکی آنسیک در یک خاک آهکی با . اثرات مصرف همزمان بقایای گیاهی و گوگرد بر فعالیت آنزیم های آریل سولفاتاز و . استفاده از میکروار گانیزمهای بومی جهت اصلاح بیولوژیکی خاک های آلوده به گازوئیل.

شرکت آبسار کویر - سولفورزدایی گاز دودکش

رایج ترین انواع FGD تماس گازهای دودکش با یک جاذب قلیایی مانند آهک یا سنگ آهک می . شدن به جاي حذف انتشار گاز دي اکسيد گوگرد دودکشها بلند (به عنوان مثال، دودکش . واکنش در اسکرابر مرطوب با استفاده از دوغاب CaCO3 (سنگ آهک)، تولید CaSO3.

اﺛﺮات ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮔﻮﮔﺮدي و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟ N8 - مجله مدیریت خاک و .

10 جولای 2011 . اﺛﺮات ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﮔﻮﮔﺮدي و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم ارﻗﺎم درﯾﺎ و. N8019 . ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ. ﻧﻬﺎده. ورودي. در. ﮐﺸﺎورزي،. ﯾﮑﯽ. از. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺑﺴﯿﺎر. ﻣﻬﻢ. در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﺗﻮﻟﯿﺪ .. اﺳـﺘﻔﺎده. از. ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ. زﺑﺎﻟـﻪ. ﺷـﻬﺮي. را. ﯽﻣ. ﺗﻮان. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﺎده. آﻟﯽ ﺧﺎك،. اﻓـﺰاﯾﺶ. ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ .. آﻫﮏ. ﺧﺎك ﺑـﻪ روش ﺧﻨﺜـﯽ ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺎ اﺳـﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾـﺪرﯾﮏ،. ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ روش.

کاستیک سودا - پارس سود

سود کاستیک یک ماده شیمیایی بدون بو و سفید رنگ است محلول سود کاستیک در آب . به منظور سهولت در حمل و نقل، نگهداری و استفاده، سود مایع به سود پرک جامد تبدیل می شود. . پرکلرین ، گاز کلر و سایر مواد شیمیایی دیگر را نیز به عنوان مشتقات تولیدی . یک فرایند قدیمی‌تر برای تولید سود سوزآور، عبارت از فرایند سودا – آهک.

ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﺷﻴﻤﻲ

ﻓﺮم هﺎﯼ ﻣﺤﻠﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺎﮎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﯼ. ﻓﻌﺎل ﺗﻌﺮﯾ . ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎﮎ هﺎﯼ ﺑﺎ رس هﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﯾﺎ رس هﺎﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﺁهﻦ و اﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﺑﻴﺸﺘﺮ از رس هﺎﯼ. دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ . در ﺑﻴﻦ ﮐﻮد هﺎﯼ ازﺗﻪ ﺟﺎذب اﻟﺮﻃﻮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮد ﻧﻴﺘﺮات ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮد. هﺎﯼ ﻧﻴﺘﺮات .. ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﻨﮓ ﺁهﮏ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠ .. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﯾﻢ و ﮔﻮﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

آهک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر سنگ آهک بیش از ۹۰٪ وزنش کربنات کلسیم داشته باشد، آهکی که از آن پخته شود آهک . در عین حال آهک به عنوان یک تنظیم‌کننده اسیدی یا بازی بودن مواد مورد استفاده قرار . گوگرد از اگزوز در فرایندی معروف به گوگرد زدایی گاز دودکش استفاده می‌شود.

سنگ نمک - مروارید بندر پل

سامانه حمل و نقل زمینی نمک به عنوان بخشی از توانمندی های این مجموعه قادر است در اسرع .. چیپس، سنگ آهک، گوگرد، بوکسیت، سنگ آلومینیوم، مگنتیت، هماتیت و غیره. . می توانند جاذب الرطوبه نیز باشند و به این دلیل در بسته بندی، حالت ماده حفظ می شود و . سدیم فروسیانید (Sodium ferrocyanide) با فرمول شیمیایی Na4Fe(CN)6 یک.

اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - کلسیت (ترجمه قسمت اول)

سنگ آهک همچنین به صورت یک کانسار در غارها از رسوب کربنات کلسیم شکل می گیرد. . از قابلیت خنثی سازی اسیدی کلسیت در پزشکی استفاده می شود. . سنگ آهک اغلب به صورت شیمیایی پرداخته (treated) شده و به عنوان ماده جاذب طی سوختن سوخت.

سنگ نمک - مروارید بندر پل

سامانه حمل و نقل زمینی نمک به عنوان بخشی از توانمندی های این مجموعه قادر است در اسرع .. چیپس، سنگ آهک، گوگرد، بوکسیت، سنگ آلومینیوم، مگنتیت، هماتیت و غیره. . می توانند جاذب الرطوبه نیز باشند و به این دلیل در بسته بندی، حالت ماده حفظ می شود و . سدیم فروسیانید (Sodium ferrocyanide) با فرمول شیمیایی Na4Fe(CN)6 یک.

تصاویری از سنگ آهک به عنوان یک ماده جاذب گوگرد استفاده,

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران - همایش های ایران

مقایسه تاثیر باکتری های حل کننده فسفات، ماده آلی و سوپرفسفات تریپل در عملکرد . اثر برخی کودهای آلی بر فعالیت یک نوع کرم خاکی آنسیک در یک خاک آهکی با . اثرات مصرف همزمان بقایای گیاهی و گوگرد بر فعالیت آنزیم های آریل سولفاتاز و . استفاده از میکروار گانیزمهای بومی جهت اصلاح بیولوژیکی خاک های آلوده به گازوئیل.

جزوه فرآیندهای فیزیکی ،شیمیائی و بیولوژیکی تصفیه / امیر رضا .

وﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﺍﻣﻮﺍج ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .. و آن ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺣﺬﻑ ﯾﮏ ﻣﺎﺩه ﺍﺯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺭوﺵ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺩه . ﻓﺮﯾﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت و آﻫﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف ﻣﻮﺍد ﻣﺤﻠﻮل در آﺏ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺍد ﺟﺎذﺏ ﭘﺮدﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ... ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪزﺩﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ .. ﺑﺮﺍی ﺣﺬف دی ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮ ﺍﺿﺎﻓﯽ در ﭘﺴﺎﺏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍن ﺍز دی ﺍﮐﺴﯿﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

متن کامل (PDF)

ﺳﻨﮓ، واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮﻟﻴﻢ، ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ . آب اﺳـﺘﻔﺎده از آﻫـﻚ و رﺳـﻮب ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت . ﺟﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﮔـﻮﮔﺮد،. ﺳﻴﻠﺴﻴﻢ و واﻧﺎدﻳﻢ ﺑﻪ. ﺟﺎي ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺮ و. ﻓﻠﻮﺋﻮر ﺑﻪ. ﺟﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ . را ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺟﺎذب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻓﻠﻮﺋﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻴﻤﻨـﺰ، ذرات آﭘﺎﺗﻴـﺖ، . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. pH. ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ. ﺑﺮاﺑﺮ. ﺑﺎ. 11. ﺗﻨﻈﻴﻢ .ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل داراي. ﻓﺴﻔﺮ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻳﻚ. ﺑﻮرت .. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ.

344 K - پژوهش نفت

ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﺩﻯ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮﺩ، ﺍﺳﻜﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻰ، ﻓﺴﻔﺎﺕ. ﺳﺪﻳﻢ، ﺟﺬﺏ، ﮔﺎﺯﺩﻭﺩﻛﺶ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ SO2 ﮔﺎﺯ. ﮔﺎﺯ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ . ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﺎﺯ. ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ، . ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﺫﺏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ ﺣﻼﻝ (ﻣﺤﻠﻮﻝSO2. ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺕ . ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ، ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻭ. ﺩﻭﻟﻮﻣﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ . ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

شرکت آبسار کویر - سولفورزدایی گاز دودکش

رایج ترین انواع FGD تماس گازهای دودکش با یک جاذب قلیایی مانند آهک یا سنگ آهک می . شدن به جاي حذف انتشار گاز دي اکسيد گوگرد دودکشها بلند (به عنوان مثال، دودکش . واکنش در اسکرابر مرطوب با استفاده از دوغاب CaCO3 (سنگ آهک)، تولید CaSO3.

تصاویری از سنگ آهک به عنوان یک ماده جاذب گوگرد استفاده,

شبیه‌سازی استفاده از مواد جاذب مختلف برای کاهش غلظت گازی دی‌اکسید .

کلسیم اکسید با 74٪ به عنوان کمترین بازده معرفی شده است. بالاتر بودن راندمان . جاذب را بر روی میزان جداسازی اکسیدهای گوگرد در یک مدل آزمایشگاهی. فرآیند نیمه خشک .. واکنش کلی سنگ آهک و گاز دی اکسید گوگرد در فرآیند خشک به. صورت معادله.

Pre:آسانسور هوا تمیز کردن شن و ماسه خوبی
Next:روش به طلا از سنگ seprate